Sever 1 Sever 2
121

Tân Kim Bình Mai 1996 – Jin Pin Mei 2 (1996) Tập 3

Nói như vậy, mày đã sớm biết đêm nay tao sẽ đến nơi này à Không Tao chạy xe máy đi theo xe của nàng đến, đó là lúc tao ở tiệm cơm nhìn thấy mày lên xe của nàng, lúc này mới cùng theo đến. Đinh Trường Sinh vừa nghe Chu Minh Thủy hỏi như vậy, hận không thể tự tát cho mình một cái,Tân Kim Bình Mai vạn nhất Chu Minh Thủy dựa thế điều mình quay về, thì mình nên làm cái gì bây giờ Ách, nếu chú thấy cần, thì cháu sẽ chuẩn bị Đinh Trường Sinh đưa bóng cho Chu Minh Thủy. Hả nói như vậy, thì tối hôm qua đã có người tiếp ứng hắn Thành Công hỏi. Đi trên hành lang Kiều Hạ Linh thầm nghĩ Đã bị đau dạ dày còn đòi uống cà phê chú ấy điên rồi chắc .

View more