Sever 1 Sever 2
120 Download

Em teen thất tình để trai lạ thông lồn cho đỡ buồn

Vũ Hoàng Huy liếm mép rồi khẽ cười gian tà: Bây giờ mới là sướng đây cô bé của chú à . Đinh Trường Sinh vừa nghe Chu Minh Thủy hỏi như vậy, hận không thể tự tát cho mình một cái,thất tình vạn nhất Chu Minh Thủy dựa thế điều mình quay về, thì mình nên làm cái gì bây giờ Ách, nếu chú thấy cần, thì cháu sẽ chuẩn bị Đinh Trường Sinh đưa bóng cho Chu Minh Thủy. Kha Tử Hoa nói lời này, trong mắt lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Chuyện gì vậy Đinh Trường Sinh liền đứng dậy, đến trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài.

View more